Sportzorgcoaching benadrukt de mogelijkheden in plaats de problemen die ervaren kunnen worden. Jongeren met gedragsproblemen maken het zichzelf en/of anderen vaak moeilijk door hun manier van functioneren. Denk hierbij aan pesten, verschillende vormen van agressie en risicovol gedrag. In de vroege kindertijd uit zich dit door ongehoorzaamheid, oppositioneel gedrag en driftbuien. In de midden kindertijd door openlijk/heimelijk probleemgedrag, antisociaal gedrag en relationele agressie. De pubertijd kenmerkt zich door delinquentie, drugsgebruik en risicovol seksueel gedrag. Goed begeleide sport vanuit onze professionals biedt mogelijkheden tot verbeterde relaties met leeftijdsgenoten en verrijkte zelfwaardering.

Jongeren leren bij ons afspraken na te komen, verantwoording te dragen voor eigen gedrag, gezag te aanvaarden, doorzettingsvermogen te ontwikkelen, sociale vaardigheden en zelfdiscipline. Voorgaande maakt dat deelnemers meer betrokken raken in sociale situaties en dat de kans op maatschappelijke uitval aanzien verminderd en de re-integratie bevorderd wordt. Sportzorgcoaching ontfermt zich over u en deelt expertise opdat gedragsveranderingen gerealiseerd worden gericht op het kind en diens omgeving.